• Profesní a osobnostní růst, rozvoj osobnosti
  • Zvládání aktuální krize
  • Obtížné životní situace
  • Vztahové či rodinné problémy
  • Stres a jeho negativní působení na vás
  • Psychosomatické obtíže
  • Dlouho trvající pocity smutku, ztráty smyslu života, deprese, nespokojenost
  • Emoční nestabilita
  • Úzkosti, panické ataky, fobie