VZDĚLÁNÍ
2014 Kurz psycholog ve zdravotnictví
  Certifikovaný uživatel Rorschachovy metody pro děti i dospělé (IKP)
2013 – 2015 Pražská vysoká škola psychosociálních studií
  Obor: psychologie, magisterské studium
2010 - 2015 Daseinsanalytický výcvik v komunitně-skupinové psychoterapii
   
   
   
PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
2016 – dosud Psycholog ve zdravotnictví, v předatestační přípravě (IPVZ) – Klinika adiktologie 1. LF a VFN Praha
2015 – 2016 Terapeutka v občanském sdružení Kaleidoskop
2015 – dosud Školní psycholog na základní škole ZŠ k Dolům
2015 – dosud Individuální poradenská práce s klienty pod odbornou supervizí
2014 – dosud Vedení kurzů zaměřených na zvládání stresu ve firmě Visuin
   
PRAXE
2014- 2015 Stáž na Psychiatrické klinice 1. Lékařské fakulty
2013 Práce v tréninkové dílně sociální terapie s osobami s postižením PAS, Apla
2012 Stáž v Psychiatrické léčebně v Bohnicích, pavilon pro závislé ženy
   
ODBORNÉ ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI
Kurz relaxační metody v Autogenním tréninku
Víkendový sebezkušenostní seminář - Komunikační dovednosti
Víkendový sebezkušenostní seminář- Transakční analýza
Víkendový seminář – základy sexuologie
Víkendový seminář – poradenská psychoterapie
Základní kurz krizové intervence